มาตราฐานการรับรอง

เพื่อผลิตภัณฑ์คุณภาพดีที่สุดแก่ผู้บริโภค บริษัทมุ่งมั่นดำเนินกระบวนการตามมาตรฐานสากล ดูแลควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับการรับรองเป็นไปตามมาตรฐานต่างๆ มากมาย อาทิ หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร หรือ GMP (Good Manufacturing Practice) 

        

 

Visitors: 148,639